HỎI - ĐÁP

Hỏi - Đáp

Internet bị mất kết nối

Cho tôi hỏi, khi đang bán hàng mà mạng Internet bị mất thì có thực hiện được giao dịch không?

Bạn thực hiện giao dịch bình thường, dữ liệu sẽ được lưu tạm trong trình duyệt cho đến khi có mạng trở lại, hệ thống tự động truyền dữ liệu lên máy chủ

Gửi câu hỏi

*
*
*

*Không được để trống