Tin tức

Tin công ty
Facebook

Softpro Việt Nam hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp sử dụng QuickERP

Softpro Việt Nam hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp sử dụng QuickERP

Hưởng ứng chương trình thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia. Công ty Cổ phần Softpro Việt Nam nhận chuyển đổi số miễn phí cho các doanh nghiệp sử dụng Giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể QuickERP, giải pháp chạy trên hệ thống máy chủ đám mây (Cloud Server)  nên tiết kiệm được chi phí đầu tư thiết bị phần cứng, giải pháp sử dụng công nghệ Web Based nên có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi bằng Smartphone, Tablet, Notebook hoặc Desktop. Giải pháp chạy trực tuyến (Online) và theo thời gian thực (Realtime) nên dễ dàng triển khai tại các chi nhánh mới. Ban giám đốc và các CEO có thể truy cập dữ liệu kinh doanh và các báo cáo tại bất kỳ thời điểm nào, hệ thống được tối ưu bằng HTML5 và NodeJS để có thể hiển thị và tương thích tốt trên tất cả trình duyệt Web giúp các CEO có thể nắm bắt thông tin tức thời về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.


Hỗ trợ chuyển đổi số: Mr. Dương Hotline 0912214296 hoăc 0985866815