Tin tức

Tin công ty
Facebook

Công ty Cổ phần phần mềm Softpro ra mắt sản phẩm QuickERP

Công ty Cổ phần phần mềm Softpro ra mắt sản phẩm QuickERP

Phần mềm QuickERP chạy trên nền tảng Cloud giúp các doanh nghiệp vừa và lớn kiểm soát quy trình từ khâu mua sắm cho đến sản xuất, giúp CEO kiểm soát các quy trình và dữ liệu theo thời gian thực, hệ thống báo cáo trực tuyến giúp CEO nắm bắt được thông tin gần như tức thời, hệ thống áp dụng công nghệ web based có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi. Hệ thống áp dụng TT200 của Bộ tài chính cho phép quản lý hiệu quả.