Sự kiện : Tin công ty

Ra mắt phần mềm bán hàng Quickpos

Ngày 20/10/2020, Công ty Cổ phần Softpro Việt Nam sẽ ra mắt phần mềm bán hàng trên nền tảng Cloud